Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 1724/QĐ-UBND 28/05/2020

Quyết định về việc phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020

81 911/UBND 28/05/2020

Công văn về việc bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia.

82 1718/QĐ-UBND 27/05/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

83 1685/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Bình

84 1692/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

85 1693/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

86 1690/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Địa Cầu Xanh để cho Công ty TNHH Delta SVG tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới

87 1694/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

88 1684/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Bảo Huyền chuyển hình thức thuê đất tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới

89 1687/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ninh Đức để cho Công ty Cổ phần Lâm sản và Thương mại Quảng Bình tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới

90 10/2020/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định Ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

91 1691/QĐ-UBND 26/05/2020

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ninh Đức để cho Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Bình tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới

92 1669/QĐ-UBND 25/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (10 trường hợp)

93 1670/QĐ-UBND 25/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

94 1673/QĐ-UBND 25/05/2020

Quyết định về việc Duy trì mô hình thí điểm “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới” năm 2020

95 1633/QĐ-UBND 22/05/2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Liên đoàn LĐ tỉnh)

96 1635/QĐ-UBND 22/05/2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội Nông dân)

97 1634/QĐ-UBND 22/05/2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Xây dựng Tượng đài)

98 1632/QĐ-UBND 22/05/2020

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể

99 1648/QĐ-UBND 22/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp