Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 546/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh QB - Tổng Công ty Bưu điện VN thuê đất để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông tại thôn An Xá, xã Lộ Thủy, huyện Lệ Thủy

101 549/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã HIền Ninh để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hiền NInh, huyện Quảng Ninh

102 547/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh QB - Tổng công ty Bưu điện VN chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

103 503/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc giao đất cho Tỉnh đoàn Quảng Bình thực hiện dự án Khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

104 521/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

105 519/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc phân loại thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019

106 504/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc giao đất cho Tỉnh đoàn Quảng Bình thực hiện dự án Khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

107 505/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện Dự án: Tuyến đường Lý Nam Đế (đoạn từ nút giao đường Ngô Quyền đến Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới) tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

108 490/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên sử dụng điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

109 496/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

110 495/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

111 473/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Mỹ Thuỷ quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thủy

112 471/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH Thương mại Xuân Thìn thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới

113 472/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Ngọc Hoàng thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới

114 474/QĐ-UBND 24 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Long Trung xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn

115 462/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm kinh doanh dịch vụ kỹ thuật tổng hợp ô tô Quảng Bình của Công ty Cổ phần Phúc Thành Quảng Bình tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới

116 461/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Sở Y tế

117 430/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần Việt Trung

118 429/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Sở Giáo dục và Đào tạo

119 447/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp