Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 387/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

121 389/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

122 390/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

123 388/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

124 385/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

125 383/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2019

126 360/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc giao đất cho UBND phường Đồng Phú xây dựng mở rộng Nhà Văn hóa Tổ dân phố 7 tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

127 358/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty Cổ phần Tổng công ty sông Gianh

128 361/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

129 357/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 04 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2015 – 2019

130 362/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong NHa - Kẻ Bàng

131 347/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tân Sơn, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa

132 348/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại tổ dân phố Văn Hùng, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh

133 349/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

134 344/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố công khai thông ti về nợ chính quyền địa phương năm 2019 của tỉnh Quảng Bình

135 339/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình

136 323/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Sản xuất Nội thất Phương Nam thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới.

137 330/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

138 15/QĐ-BCĐ 10 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

139 322/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Khen Công tác Viễn thông Quảng Bình 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp