Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 323/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Sản xuất Nội thất Phương Nam thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới.

141 309/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch

142 3/2020/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

143 304/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

144 289/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

145 11/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tỉnh Quảng Bình

146 259/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty tnhh K.O.I QB thuê đất để thực hiện dự án: Khu nhà hàng, cafe và Trung tâm chăm sóc xe K.O.I B tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (đợt 1)

147 214/QĐ-UBN 21 00:00:00.0/01/2020

Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

148 186/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

149 177/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/01/2020

Quyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8

150 176/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/01/2020

Quyết định Thành lập Tổ Chỉ đạo chuyển đổi dữ liệu hộ tịch thực hiện Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

151 152/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Khen Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

152 168/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020

153 153/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

154 136/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Khen công tác Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh

155 137/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Khen công tác Tòa án nhân dân tỉnh

156 140/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch

157 139/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc cho Viễn thông Quảng Bình - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông tại thôn Tây Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới

158 138/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Khen công tác Văn phòng Tỉnh ủy

159 119/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Khen công tác Báo Quảng Bình 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp