Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 1458/QĐ-UBND 11/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (10 trường hợp)

141 1459/QĐ-UBND 11/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (11 trường hợp)

142 1433/QĐ-UBND 08/05/2020

Quyết định về việc Thu hồi đất để GPMB xây dựng Khu tái định xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa để GPMB xây dựng công trình: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa

143 7/2020/QĐ-UBND 08/05/2020

Quyết định về việc Ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình theo Hệ thống tự động (hiệu lực sau 10 ngày ký - 18/5/2020)

144 1420/QĐ-UBND 08/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

145 1416/QĐ-UBND 08/05/2020

Quyết định về việc Khen tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích trong công tác.

146 1434/QĐ-UBND 08/05/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Giáo xứ Hà Lờiđể mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Bồng Laitại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch

147 1431/QĐ-UBND 08/05/2020

Quyết định về việc thu hồi đất để bồi thường, GPMB thực hiện Dự án đầu tư Đại lý ô tô cấp I hãng Nissan của Công ty TNHH Kim Liên Quảng Bình tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới

148 1441/QĐ-UBND 08/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (04 trường hợp)

149 1408/QĐ-UBND 07/05/2020

Quyết định về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020cho các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh

150 1410/QĐ-UBND 07/05/2020

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

151 1384/QĐ-UBND 06/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2020 Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình

152 1398/QĐ-UBND 06/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (11 trường hợp)

153 1396/QĐ-UBND 06/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (25 trường hợp)

154 1397/QĐ-UBND 06/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 trường hợp)

155 1392/QĐ-UBND 06/05/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

156 1390/QĐ-UBND 06/05/2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình

157 1375/QĐ-UBND 05/05/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng tổng hợp Thái Hoàng thuê đất để Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Đợt 1)

158 1377/QĐ-UBND 05/05/2020

Quyết định về việc miễn, giảm giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19

159 1374/QĐ-UBND 05/05/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp