Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 123/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Phòng Hợp tác quốc tế và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Nguyễn Thị Hai Trang, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

161 118/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công ty CP Sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

162 124/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát quy trình, thủ tục và đánh giá kết quả, hiệu quả dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các bản thuộc những xã điện lưới quốc gia không đến được

163 125/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Khen công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

164 88/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm

165 98/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

166 91/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhóm tác giả “Phạm Thị Diệu Minh, Lê Phú Sơn, Đặng Thanh Sơn, Đinh Tiến Hoàng, Lý Cẩm Vy” thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, đạt giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, tác phẩm “Không chạy lũ”.

167 90/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

168 89/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Công an huyện Lệ Thủy, đã có thành tích trong đảm bảo an ninh trật tự thi công công trình Mạch 2 đường dây 220KV Đồng Hới - Đông Hà

169 84/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 (Sở Tài chính)

170 83/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 (Ban Dân tộc tỉnh)

171 1/2020/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/01/2020

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

172 56/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình và thành lập Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

173 57/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình

174 67/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 cho sở thông tin và truyền thông

175 55/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc sáp nhập Trường Trung học phổ thông Kỹ thuật Lệ Thủy vào Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh

176 51/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích chuyên án 1219L về ma túy

177 44/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 cho tập thể và cá nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

178 40/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/01/2020

Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 cho tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh

179 42/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/01/2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp