Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 932/QĐ-UBND 30/03/2020

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Kiến trúc Không Gian Mới thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới

161 943/QĐ-UBND 30/03/2020

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể Công an thị xã Ba Đồn, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá án thành công Chuyên án M20 về ma túy.

162 914/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (83 trường hợp)

163 911/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (34 trường hợp)

164 913/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (66 trường hợp)

165 916/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (151 trường hợp)

166 910/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (09 trường hợp)

167 912/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (34 trường hợp)

168 917/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (153 trường hợp)

169 919/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt cơ sở lưu trú du lịch sử dụng làm địa điểm cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19do người cách ly tự nguyện chi trả

170 915/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (95 trường hợp)

171 918/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (395 trường hợp)

172 909/QĐ-UBND 27/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

173 907/QĐ-UBND 26/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

174 905/QĐ-UBND 26/03/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

175 859/QĐ-UBND 24/03/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

176 860/QĐ-UBND 24/03/2020

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

177 858/QĐ-UBND 24/03/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

178 864/QĐ-UBND 24/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các cơ sở làm nơi tiếp nhận, cách ly y tế tập trung đối với công dân nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid- 19 về Việt Nam

179 861/QĐ-UBND 24/03/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp