Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 11/2016/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2016

Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

21 17/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc Khu công viên Cầu Rào và danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới

22 07/2016/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

23 16/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch

24 14/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV

25 08/2016/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình

26 118/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

27 15/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/10/2016

Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV

28 05/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

29 03/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch

30 11//NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới

31 02/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết thông qua Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình

32 12/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

33 11//NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới

34 04/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình

35 06/2016/NQ-HĐND 21 00:00:00.0/07/2016

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

36 01/2016/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/06/2016

Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình

37 128/2016/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/04/2016

Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016

38 127/2016/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/04/2016

Nghị quyết thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

39 126/2016/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/04/2016

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp