Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 92/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015

61 91/2014/NQ-HĐND 10/12/2014

Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

62 86/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí

63 85/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới

64 84/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

65 87/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

66 88/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết Thông qua Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

67 89/2014/NQ-HĐND 15/07/2014

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014

68 81/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

69 82/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

70 80/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

71 83/NQ-HĐND 26/05/2014

Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình

72 102/2014/NQ-HĐND 11/01/2014

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

73 57/2012/NQ-HĐND 21/12/2012

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

74 55/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

75 56/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết về việc tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

76 52/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011

77 61/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

78 60/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

79 59/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp