Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 47/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

81 44/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

82 42/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

83 45/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012

84 48/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 danh mục dự án cầu Nhật Lệ 2

85 49/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

86 46/2012/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015

87 41/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về công nhận năm hình thành tỉnh Quảng Bình

88 38/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Về việc thông qua địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

89 39/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Đặt tên đường thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (lần thứ nhất)

90 40/2012/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/07/2012

Nghị quyết Đặt tên đường thành phố Đồng Hới (lần thứ 5)

91 28/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

92 34/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ

93 32/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tại các trường công lập thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

94 35/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

95 36/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

96 37/2011/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

97 33/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc chuyển đổi Trường trung học phổ thông bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập

98 23/2011/NQ-HĐND 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

99 21/2011/NQ-HĐHD 01 00:00:00.0/12/2011

Nghị quyết Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  Tiếp