Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 36/2011/NQ-HĐND 02/12/2011

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

101 33/NQ-HĐND 02/12/2011

Nghị quyết Về việc chuyển đổi Trường trung học phổ thông bán công Đồng Hới sang loại hình Trường trung học phổ thông công lập

102 35/2011/NQ-HĐND 02/12/2011

Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

103 28/2011/NQ-HĐND 02/12/2011

Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

104 31/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

105 20/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2010

106 22/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 22

107 23/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

108 29/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Quảng Bình

109 24/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về phê chuẩn Đề án tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

110 25/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012

111 26/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012

112 27/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2012

113 30/2011/NQ-HĐND 01/12/2011

Nghị quyết Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của tỉnh Quảng Bình

114 21/2011/NQ-HĐHD 01/12/2011

Nghị quyết Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012

115 16/2011/NQ-HĐND 18/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

116 18/2011/NQ-HĐND 18/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

117 17/2011/NQ-HĐND 18/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

118 19/2011/NQ-HĐND 18/10/2011

Nghị quyết Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình

119 14/2011/NQ-HĐND 18/10/2011

Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư khu đô thị mới và khu nhà ở thương mại có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  Tiếp