Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 928/VPUBND-KSTT 25/03/2019

Công văn về việc góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp TT trên Cổng TTĐT tỉnh

2 914 /KH-VPUBND 22/03/2019

Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019

3 896/VPUBND-KSTT 22/03/2019

Công văn về việc góp ý Dự thảo Quy chế xây dựng và hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

4 867/KH-VPUBND 20/03/2019

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

5 777 /VPUBND-KGVX 15/03/2019

Công văn v/v tham mưu và triển khai thực hiện Công văn số 1003/BYT-MT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế

6 742 /TB-VPUBND 13/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

7 754 /TB-VPUBND 13/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi kiểm tra tiến độ tháo dỡ Sân vận động tỉnh và triển khai dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm

8 712/VPUBND-THCB 11/03/2019

Công văn v/v phối hợp lắp đặt, triển khai hệ thống hội nghị truyền hình đến các UBND quận/huyện

9 20-BC/ĐUVP 11/03/2019

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị(khoá XI) "Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế"

10 687/VPUBND-NC 08/03/2019

Công văn v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 513 tại các tỉnh, thành phố có biển.

11 663/VPUBND-KTTH 06/03/2019

Công văn v/v báo cáo tình hình kinh tế, xã hội Quý I, nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2019.

12 608 /TB-VPUBND 01/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành và địa phương về Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn và Dự án Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch

13 602 /TB-VPUBND 01/03/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về các Đề án du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

14 581/TB-VPUBND 28/02/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

15 3758/TB-VPUBND 19/10/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020tại buổi làm việc với huyện Tuyên Hóa về xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn

16 3618/TB-VPUBND 10/10/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn

17 25/TB-VPUBND 25/09/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về phát triển quỹ đất trên địa bàn

18 3445/TB-VPUBND 24/09/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp thống nhất địa điểm xây dựng Đài tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn trên Trọng điểm ATP, đường 20 Quyết Thắng

19 3107/TB-VPUBND 29/08/2018

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo Đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong

20 2983/TB-VPUBND 17/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp