Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
200 2510/TB-VPUBND 01/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với mưa lụt diễn ra trên địa bàn tỉnh

201 2505/TB-VPUBND 01/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang, Trưởng ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 20/10/2016

202 2446/KH-VPUBND 25/10/2016

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI

203 2424/VPUBND-TNMT 24/10/2016

Công văn về việc vệ sinh môi trường tại các bãi biển sau lũ lụt

204 1750/UBND-KTTH 20/10/2016

Công văn về việc đăng ký nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2017

205 2403/VPUBND-KTTH 20/10/2016

Công văn về việc hỗ trợ phát sóng, đăng tải thông tin về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

206 2369/VPUBND-QTTV 18/10/2016

Công văn về việc vào cổng trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

207 2369a/TB-VPUBND 18/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với bão Sarika và khắc phục hậu quả do mưa lũ

208 2312/TB-VPUBND 12/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

209 2252/VPUBND-KTN 06/10/2016

Công văn về việc tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam

210 2217/TB-VPUBND 03/10/2016

Thông báo kết luận cảu đồng chí Lê Minh Ngân - PCT UBND tỉnh tại buổi họp triển khai thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của TTCP

211 2200/BC-VPUBND 30/09/2016

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2016

212 2159/TB-VPUBND 28/09/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Quý III năm 2016 và phát động khởi nghiệp

213 2128/VPUBND-VX 26/09/2016

Công văn về việc tạo điều kiện đón đoàn xe đạp tỉnh Nakhon Phanom - Vương quốc Thái Lan

214 2071/TB-VPUBND 21/09/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Văn Phòng UBND tỉnh

215 2004/VPUBND-XDCB 15/09/2016

Công văn về việc thực hiện quyết toán các Tiểu dự án GPMB và tái định cư thuộc các dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn

216 1964/TB-VPUBND 12/09/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

217 185/BC-UBND 06/09/2016

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1-1133 về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”

218 5/SY-UBND 06/09/2016

Sao y Nghị quyết số 73/NQ-CP phê duyệt chủ trươg đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

219 1897/TB-VPUBND 05/09/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân - Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp Hội đồng đánh giá thiệt hại môi trường biển tỉnh

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  Tiếp