Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
240 1637/TB-VPUBND 08/08/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với nhà thầu KT Corporation

241 1616/TB-VPUBND 05/08/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp Sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

242 1564/BC-VPUBND 03/08/2016

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 7 năm 2016

243 1553/TB-VPUBND 01/08/2016

Thông báo kết luận của đồng chí PCT UBND tỉnh - Lê Minh Ngân tại buổi kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch kè Nhật Lệ tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới

244 2/SY-UBND 01/08/2016

Sao y Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

245 1491/TB-VPUBND 26/07/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị đối thoại với người dân xã Hải Ninh để triển khai Dự án của Tập đoàn FLC

246 1456/TB-VPUBND 21/07/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SRDP cuộc họp Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện Dự án 6 tháng đầu năm và kế hoạch các tháng còn lại năm 2016

247 1457/VPUBND-NC 21/07/2016

Công văn về việc tham mưu báo cáo kết qủa thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ

248 1452/TB-VPUBND 20/07/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, khách sạn và khu nhà phố thương mại Shophouse tại thành phố Đồng Hới

249 1448/VPUBND-VX 20/07/2016

Công văn về việc kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch

250 1426/VPUBND-XDCB 18/07/2016

Công văn về việc thực hiện quyết toán tiểu dự án GPMB và tái định cư thuộc Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình

251 1391/TB-VPUBND 11/07/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình

252 1370/TB-VPUBND 08/07/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại buổi làm việc giải quyết nợ đọng XDCB trong nông thôn mới

253 1363/VPUBND-NC 07/07/2016

Công văn về việc cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở

254 1353/TB-UBND 07/07/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 06 năm 2016

255 1358/VPUBND-NC 07/07/2016

Công văn về việc tham mưu báo cáo kết qủa thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ

256 1020/UBND-KTTH 04/07/2016

Công văn về việc đính chính hình thức cấp ngân sách tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh

257 1323/TB-VPUBND 04/07/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng giai đoạn 2014 - 2016 tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi họp Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh

258 1302/TB-VPUBND 30/06/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Tập đoàn Dohwa

259 1262/TB-VPUBND 27/06/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc về đảm bảo trật tự trên địa bàn xã Hải Ninh để triển khai Dự án của Tập đoàn FLC

Trang : Trước  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20  21  22  Tiếp