Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
280 744/TB-VPUBND 26/04/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn một số nội dung liên quan đến đời sống nhân dân ven biển do ảnh hưởng của việc cá chết bất thường trên biển trong thời gian qua

281 714/VPUBND-KTTH 25/04/2016

Công văn về việc phối hợp với đoàn Kiểm toán Nhà nước trong thời gian kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015

282 733/TB-VPUBND 25/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với UBND huyện Quảng Trạch về tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2016 và Chương trình xây dựng nông thôn mới

283 685/VPUBND-KTN 21/04/2016

Công văn về việc xử lý cá chết bất thường ở các vùng biển

284 665/TB-VPUBND 20/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp liên ngành về công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh

285 647/TB-VPUBND 19/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh

286 594/VPUBND-KTTH 13/04/2016

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ

287 596/VPUBND-VX 13/04/2016

Công văn về việc tổ chức phòng, chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết

288 591/TB-VPUBND 12/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trần Tiến Dũng tại cuộc họp giải quyết diện tích đất giao Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 khoanh nuôi, bảo vệ phát triển rừng tại các xã: Lâm Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy)

289 549/TB-VPUBND 07/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các ngành về nạo vét thông luồng cửa sông Nhật Lệ

290 536/TB-VPUBND 05/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình

291 509/TB-VPUBND 01/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí PCT Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Quang tại buổi kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác Titan trên địa bàn huyện Lệ Thủy

292 511/TB-VPUBND 01/04/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Việt Trung về tình hình sản xuất kinh doanh

293 507/TB-VPUBND 31/03/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với huyện Minh Hóa về tình hình sản xuất nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

294 499/TB-VPUBND 30/03/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi họp giải quyết khiếu nại của công dân

295 483/TB-VPUBND 29/03/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị đại hội cổ đông lần đầu

296 459/TB-VPUBND 25/03/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại Hội nghị gặp mặt các chủ doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2016

297 441/TB-VPUBND 23/03/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế về nhiệm vụ năm 2016

298 406/TB-VPUBND 17/03/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng - Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh

299 360/TB-VPUBND 10/03/2016

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn về chống thất thu thuế năm 2016

Trang : Trước  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  Tiếp