Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 1877/VPUBND-KT 31 00:00:00.0/05/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Minh Ngân tại buổi làm việc với Đoàn Công tác của Ban quản lý dự án Trung ương “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam”

41 1875/TB-VPUBND 30 00:00:00.0/05/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với huyện Minh Hóa

42 11/SY-UBND 24 00:00:00.0/05/2018

Sao y Nghị định quy đinh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

43 1610/TB-VPUBND 15 00:00:00.0/05/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp Sơ kết Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Sở kết việc thực hiện Đề án Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

44 1582/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/05/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018

45 1560/TB-VPUBND 11 00:00:00.0/05/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình sản xuất công nghiệp - thương mại Quý I năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

46 1555/TB -VPUBND 11 00:00:00.0/05/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng của BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình

47 1314/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/04/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Minh Ngân tại buổi kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác Titan trên địa bàn huyện Lệ Thủy

48 477/TB-UBND 05 00:00:00.0/04/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017

49 977/TB-VPUBND 02 00:00:00.0/04/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Hội Doanh nghiệp tỉnh

50 969/TB-VPUBND 30 00:00:00.0/03/2018

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện công tác giao thông vận tải 3 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 9 tháng cuối năm 2018

51 908/TB-VPUBND 27 00:00:00.0/03/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu

52 723/TB-VPUBND 09 00:00:00.0/03/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoàitại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2018

53 689/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/03/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc triển khai công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018

54 675/TB-VPUBND 06 00:00:00.0/03/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC

55 662/TB-VPUBND 05 00:00:00.0/03/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo

56 290/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/01/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tại cuộc họp BCĐ Đề án498, phiên đầu năm 2018

57 104/TB-UBND 23 00:00:00.0/01/2018

Thông báo chương trình tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (Thông báo này thay cho Giấy mời)

58 173/TB-VPUBND 15 00:00:00.0/01/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DNNN tỉnh

59 45/TB-UBND 10 00:00:00.0/01/2018

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp