Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 765/TB-UBND 08 00:00:00.0/05/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2017

141 1324/TB-VPUBND 28 00:00:00.0/04/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại cuộc họp nghe Báo cáo Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040

142 1222/TB-VPUBND 21 00:00:00.0/04/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc về tình hình sản xuất tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 - Binh đoàn 15

143 1231/VPUBND-KTTH 21 00:00:00.0/04/2017

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ

144 1207/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/04/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch thu quý I/2017 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thu thuế để hoàn thành kế hoạch thu năm 2017

145 1194/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/04/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn chuẩn bị mở đường bay mở đường bay Đồng Hới - Cát Bi (Hải Phòng)

146 1119/TB-VPUBND 13 00:00:00.0/04/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi kiểm tra một số công trình thủy lợi thiết yếu do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý

147 1101/TB-VPUBND 12 00:00:00.0/04/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp triển khai Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu

148 539/TB-UBND 03 00:00:00.0/04/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017

149 2/SY-UBND 30 00:00:00.0/03/2017

Sao y Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

150 892/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DNNN tỉnh

151 897/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh tại Hội nghị Ban Công tác Người cao tuổi

152 880/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị phục vụ mùa du lịch năm 2017

153 746/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 về kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn huyện Minh Hóa

154 750/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đánh giá trình hình thực hiện các chương trình, chính sách về nhà ở trên địa bàn trong thời gian qua

155 708/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam về đầu tư Cảng Hòn La

156 709/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án QBSC

157 666/TB-VPUBND 09 00:00:00.0/03/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để triển khai các công tác phục vụ cho việc mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai

158 607/TB-VPUBND 06 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và các sở, ngành, đơn vị liên quan về Dự án đầu tư Sân vận động mới, tượng đài Hồ Chí Minh theo phương thức BT

159 309/TB-UBND 03 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2017

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp