Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 557/TB-VPUBND 02 00:00:00.0/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2

161 502/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

162 408/VP UBND-XDCB 16 00:00:00.0/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình

163 385/TB-VPUBND 15 00:00:00.0/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn về tổ chức Đoàn công tác đi Chiềng Mai (Thái Lan) để triển khai các nội dung liên quan đến việc quảng bá, xúc tiến du lịch giữa hai tỉnh Quảng Bình và Chiềng Mai, phục vụ cho việc mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai

164 368/TB-VPUBND 13 00:00:00.0/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Việt Trung về công tác cổ phần hoá

165 349/VPUBND-VX 13 00:00:00.0/02/2017

Công văn vê việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

166 346/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để bàn về một số nội dung liên quan đến việc thu phí của các tuyến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng

167 329/TB-VPUBND 09 00:00:00.0/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi kiểm tra công tác Quy hoạch trên địa bàn thành phố Đồng Hới

168 330/TB-VPUBND 09 00:00:00.0/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2017

169 258/TB-VPUBND 25 00:00:00.0/01/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

170 77/UBND-KTTH 16 00:00:00.0/01/2017

Công văn về việc phân công Lãnh đạo UBND tỉnh trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

171 75/TB-UBND 13 00:00:00.0/01/2017

Thông báo Chương trình tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

172 83/TB-VPUBND 11 00:00:00.0/01/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn về việc tăng thêm khách du lịch thám hiểm động Sơn Đoòng và bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai (Thái Lan)

173 86/TB-VPUBND 11 00:00:00.0/01/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

174 72/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/01/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp Tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

175 43/TB-VPUBND 06 00:00:00.0/01/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn về tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017

176 32/TB-VPUBND 05 00:00:00.0/01/2017

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

177 3118/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 1500/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020

178 3087/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài tại Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch Phân khu Đô thị - Du lịch Phong Nha

179 3086/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp