Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2028/TB-UBND
Ngày ký: 25 00:00:00.0/11/2016
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Thông báo thu hồi đất để GPMB xây dựng Trường Mầm non Quảng Hưng tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông báo


Các văn bản khác
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2020
Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2016
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định ban hành Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước