Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 246/BC-UBND
Ngày ký: 24 00:00:00.0/11/2016
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Báo cáo

Phụ lục


Các văn bản khác
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định ban hành Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (ông Hồ Tân Cảnh)
Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2016
Trở về trang trước