Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3798/QĐ-UBND
Ngày ký: 29 00:00:00.0/11/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (ông Hồ Tân Cảnh)
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (ông Lê Vĩnh Thế)
Công văn về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 và KH năm 2017
Thông báo về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Tháng 12/2016)
Trở về trang trước