Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2117/UBND-VX
Ngày ký: 08 00:00:00.0/12/2016
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc rà soát, đánh giá huyện nghèo
Lĩnh vực: Lao động TBXH
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Công văn


Các văn bản khác
Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Y tế tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện quy hoạch phát triển quỹ đất ở tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn
Thông báo về việc phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Tháng 01/2017)
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kế hoạch chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa tỉnh Quảng Bình từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019
Trở về trang trước