Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 118/NQ-HĐND
Ngày ký: 24 00:00:00.0/10/2016
Người ký: Hoàng Đăng Quang
Trích yếu nội dung: Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Nghị quyết


Các văn bản khác
Trở về trang trước