Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 269/UBND-NC
Ngày ký: 27 00:00:00.0/02/2017
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc tăng cường quản lý công tác hòa giải, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2017
Trở về trang trước