Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 06/CT-UBND
Ngày ký: 28 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chỉ thị


Các văn bản khác
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc chuyển mục đích và giao đất cho Sở Y tế Quảng Bình để xây dựng công trình Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
Báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2016; định hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại tổ chức khoa học và công nghệ trong thời gian tới
Quyết định về việc triển khai thực hiện chương trình tài trợ phẫu thuật của Quỹ Thiện Tâm
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, tỷ lệ 1/500
Trở về trang trước