Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 95/BC-UBND
Ngày ký: 28 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2016; định hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại tổ chức khoa học và công nghệ trong thời gian tới
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Báo cáo 

Phụ lục


Các văn bản khác
Quyết định về việc chuyển mục đích và giao đất cho Sở Y tế Quảng Bình để xây dựng công trình Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới
Quyết định về việc triển khai thực hiện chương trình tài trợ phẫu thuật của Quỹ Thiện Tâm
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, tỷ lệ 1/500
Quyết định về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2017
Công văn về việc thực hiện nội dung Tiêu chí số 4 về điện năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Trở về trang trước