Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 685/QĐ-UBND
Ngày ký: 07 00:00:00.0/03/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Trở về trang trước