Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1118/QĐ-UBND
Ngày ký: 03 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017 (đợt 2)
Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc triển khai thực hiện chương trình tài trợ phẫu thuật của Quỹ Thiện Tâm
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, tỷ lệ 1/500
Quyết định về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2017
Công văn về việc thực hiện nội dung Tiêu chí số 4 về điện năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Công văn về việc triển khai cho vay theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
Trở về trang trước