Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2253/BC-VPUBND
Ngày ký: 29 00:00:00.0/06/2017
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Báo cáo chỉ đạo. điều hành của UBND tỉnh tháng 6/2017
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo


Các văn bản khác
Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc triển khai thực hiện điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH S&D Quảng Bình thuê đất để mở rộng nhà máy may Công ty TNHH S&D – giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu thuộc thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Ninh thuê đất để xây dựng Điểm giao dịch tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh
Trở về trang trước