Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1547/QĐ-UBND
Ngày ký: 09 00:00:00.0/05/2017
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Văn để xây dựng điểm dân cư nông thôn thôn Văn Phú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần SPM.INVEST và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu GTC - Đại diện là Công ty Cổ phần SPM.INVEST để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 1)
Quyết định về việc chuyển mục đích và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế để thực hiện xây dựng hạ tầng phục vụ mở rộng nhà máy may S&D thuộc Giai đoạn 1 - Dự án đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu tại xã Lương Ninh, xã Vĩnh Ninh
Công văn vê việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở rộng mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư
Công văn vê việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ
Trở về trang trước