Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1457/QĐ-UBND
Ngày ký: 28 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, tỷ lệ 1/500
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Công văn về việc triển khai cho vay theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
Công văn về việc thực hiện nội dung Tiêu chí số 4 về điện năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020"
Công văn về việc đề nghị quy định lộ trình thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-GTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải
Trở về trang trước