Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1349/QĐ-UBND
Ngày ký: 24 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020"
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Công văn về việc đề nghị quy định lộ trình thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-GTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải
Công văn về việc sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000
Trở về trang trước