Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 552/UBND-XDCB
Ngày ký: 04 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc đề nghị quy định lộ trình thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-GTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công văn về việc sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000
Trở về trang trước