Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 545/UBND-TCD
Ngày ký: 03 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Công văn về việc sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Lĩnh vực: Tiếp dân
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000
Trở về trang trước