Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1119/QĐ-UBND
Ngày ký: 03 00:00:00.0/04/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Trở về trang trước