Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 120/BC-UBND
Ngày ký: 19 00:00:00.0/06/2017
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo 


Các văn bản khác
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH S&D Quảng Bình thuê đất để mở rộng nhà máy may Công ty TNHH S&D – giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu thuộc thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Ninh thuê đất để xây dựng Điểm giao dịch tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh
Công văn vê việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Công văn vê việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc
Trở về trang trước