Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1002/KH-UBND
Ngày ký: 09 00:00:00.0/06/2017
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lĩnh vực: Pháp luật
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Kế hoạch


Các văn bản khác
Công văn vê việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải chuyển hình thức thuê đất tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
Quyết định về việc cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phú Hà thuê đất để khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại các xã Mỹ Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Mai Thủy, huyện Lệ Thủy
Trở về trang trước