Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 911/UBND-KTN
Ngày ký: 26 00:00:00.0/05/2017
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công văn vê việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
Công văn vê việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở rộng mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư
Công văn vê việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Công văn vê việc kiểm tra, giám sát cơ sở đóng tàu và hướng dẫn thực hiện duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép
Quyết định về việc cho Trường Trung cấp nghề Bình Minh Quảng Bình chuyển hình thức thuê đất tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
Trở về trang trước