Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2858/QĐ-UBND
Ngày ký: 10 00:00:00.0/08/2017
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết địnhVề việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi để GPMB thực hiện dự án xây dựng công trình Hạ tầng khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo giai đoạn 2 thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa tại Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định 


Các văn bản khác
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Tập đoàn Dohwa
Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020
Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh sách tàu cá đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa
Chương trình hành động Thực hiện giai đoạn III Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước