Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3032/QĐ-UBND
Ngày ký: 30 00:00:00.0/08/2017
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 558, tờ bản đồ địa chính số 04, đất thương mại dịch vụ tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Tập đoàn Dohwa
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020
Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh sách tàu cá đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa
Chương trình hành động Thực hiện giai đoạn III Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước