Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3057/QĐ-UBND
Ngày ký: 30 00:00:00.0/08/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040
Lĩnh vực: Quy hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định


Các văn bản khác
Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
Công văn về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, thu hồi, xử lý vật liệu nổ.
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Tập đoàn Dohwa
Trở về trang trước