Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 111/QĐ-BCĐ
Ngày ký: 30 00:00:00.0/08/2017
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án bảo đảm an ninh du lịch tại Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020
Lĩnh vực: An ninh Trật tự
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định

BCĐ ĐC


Các văn bản khác
Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
Công văn về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, thu hồi, xử lý vật liệu nổ.
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Tập đoàn Dohwa
Trở về trang trước