Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1593/CTR-UBND
Ngày ký: 31 00:00:00.0/08/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động Thực hiện giai đoạn III Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chương trình
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Chương trình


Các văn bản khác
Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh sách tàu cá đăng ký tham gia khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa
Công văn về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, thu hồi, xử lý vật liệu nổ.
Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước