Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1601/KH-UBND
Ngày ký: 31 00:00:00.0/08/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
Lĩnh vực: Đề án
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Kế hoạch

biểu mẫu 1a

biểu mẫu 1b

biểu 2

biểu mẫu 3a

biểu mẫu 3b

PL cấp Tỉnh

PL cấp Huyện


Các văn bản khác
Trở về trang trước