Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3450/QĐ-UBND
Ngày ký: 29 00:00:00.0/09/2017
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Trang trại nuôi trồng Long Giang tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1)
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc cho Hợp tác xã Sản xuất nấm sạch và Kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh thuê đất tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Điện lực Quảng Bình thuê đất ðể xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước