Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1906/KH-UBND
Ngày ký: 12 00:00:00.0/10/2017
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Kế hoạch


Các văn bản khác
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh
Quyết định về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (đợt 2 năm 2017)
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
Kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa. đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Trở về trang trước