Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3883/QĐ-UBND
Ngày ký: 30 00:00:00.0/10/2017
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (đợt 2 năm 2017)
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định

Danh sách


Các văn bản khác
Kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa. đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
Quyết định về việc bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ cấp huyện
Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh LMLM gia súc
Trở về trang trước