Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2017/UBND-KTN
Ngày ký: 30 00:00:00.0/10/2017
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh LMLM gia súc
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Trở về trang trước