Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 4264/TB-VPUBND
Ngày ký: 22/11/2017
Người ký: Lê Vĩnh Thế
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn
Lĩnh vực: Nông thôn mới
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Thông báo


Các văn bản khác
Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9 năm 2020 (thứ 3, ngày 15/9/2020)
Thông báo Chương trình dự Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021của các đồng chí lãnh đạo tỉnh (Thông báo này thay cho giấy mời)
Thông báo về việc treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020
Thông báo Phân công trực giải quyết công việc trong các ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Thông báo treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020
Trở về trang trước