Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 268/BC-UBND
Ngày ký: 28 00:00:00.0/11/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2017
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo 

Phụ lục


Các văn bản khác
Quyết định về việc công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước