Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 03/QĐ-UBND
Ngày ký: 02 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017
Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017
Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trở về trang trước