Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 05/QĐ-UBND
Ngày ký: 02 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc tạo điều kiện tuyển dụng đối với sinh viên đào tạo theo chế độ cử tuyển
Công văn về việc chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Giáo xứ Diên Trường tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn
Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/ thanh niên giai đoạn 2016-2020
Trở về trang trước